www.cokhisaigon.com.vn

0903060134

GIA CÔNG CƠ KHÍ - XD

GIA CÔNG CƠ KHÍ - XD

GIA CÔNG CƠ KHÍ XÂY DỰNG.
KẾT CẤU THÉP
- Thép kết cấu (tải báo giá tại đây)
- Cơ khí xây dựng (tải báo giá tại đây).

GIA CÔNG - CHẾ TẠO MÁY

GIA CÔNG - CHẾ TẠO MÁY

GIA CÔNG - CHẾ TẠO MÁY
- CTM cơ khí công nghiệp (tải báo giá tại đây).
- CTM cán thép (tải báo giá tại đây).
- CTM theo mẫu (tải báo giá tại đây).

GIA CÔNG CƠ KHÍ

GIA CÔNG CƠ KHÍ

GIA CÔNG CƠ KHÍ
- Gia công theo đơn đặt hàng.
- Gia công theo mẫu.
- Gia công theo bản vẽ.
 

SẢN XUẤT THIẾT BỊ TTNT

SẢN XUẤT THIẾT BỊ TTNT

GIA CÔNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT
- TTNT dân dụng & công nghiệp.
- Sắt thép mỹ nghệ (tải báo giá tại đây).
- Lan can, hàng rào .. (tải báo giá tại đây).
- Cửa sắt, cửa cổng .. (tải báo giá tại đây)