www.cokhisaigon.com.vn

0903060134

GIA CÔNG CƠ KHÍ - XD

GIA CÔNG CƠ KHÍ - XD

GIA CÔNG CƠ KHÍ XÂY DỰNG.
- Thép kết cấu (tải báo giá tại đây)
- Cơ khí xây dựng (tải báo giá tại đây).

GIA CÔNG - CHẾ TẠO MÁY

GIA CÔNG - CHẾ TẠO MÁY

GIA CÔNG - CHẾ TẠO MÁY
- CTM cơ khí CN (tải báo giá tại đây).
- CTM cán thép (tải báo giá tại đây).
- CTM theo mẫu (tải báo giá tại đây).

GIA CÔNG CƠ KHÍ

GIA CÔNG CƠ KHÍ

GIA CÔNG CƠ KHÍ
- Gia công theo đơn đặt hàng.
- Gia công theo mẫu.
- Gia công theo bản vẽ.
 

XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

GIA CÔNG THIẾT BỊ XD - CẦU ĐƯỜNG
- Hệ cầu tạm Bailey (tải báo giá tại đây).
- Dầm thép kết cấu (tải báo giá tại đây).
- Nắp hố chắn rác bằng thép (tải báo giá tại đây).
- Hệ lan can cầu đường (tải báo giá tại đây)
- Tấm sàn Grating (tải báo giá tại đây)