Hoạt động sản xuất - Video HD

Quy cách đóng gói và chuẩn bị xuất hàng tại xưởng:

Hình ảnh tại công trình xây dựng:


Video HD thử máy uốn ống thép: