Xưởng gia công cơ khí Công ty TNHH SX TM KT Cơ Khí Sài Gòn

1. GIA CÔNG GIÁ KÊ THÉP XÂY DỰNG
Hàn và lắp ráp hoàn thiện:

Sơn và lắp ráp:

Qui cách đóng gói:


2. GIA CÔNG SÀN THAO TÁC 4000x6000
Hàn và lắp ráp:
Qui cách đóng gói và vận chuyển:
3. SẢN XUẤT PALLET LỒNG THÉP LƯỚI:
Hàn và tháo lắp trước khi mạ kẽm nhúng nóng:


Đóng gói chuẩn bị đi mạ kẽm nhúng nóng:
Đóng gói sản phẩm hoàn thiện và giao hàng: